Flora w Małej Fatrze

flora | Fauna | Odwiedzenie zasady | narty | Galeria zdjęć | rzeczy

Flóra Malá FatraPrawie cały obszar BS Fatry pokrywają lasy - zajmują 83% powierzchni ogólnej. W lasach przeważają buki, na wyższych wysokościach są świerk, ale w niektórych miejscach można również znaleźć sosny, jodły lub klon.

Tuż poniżej szczytu rosnące zarośla i wyżej już rozległe łąki alpejskie biegnących do roślin wysokogórskich jak goryczki goryczki, aster alpejski, dryádka osemlupienková stracić nogi i inne. Flora reprezentuje ponad 900 gatunków roślin wyższych.

Od zbieranie Występuje tu również chronione przez prawo grzyb Samon modrejúca (Chamonix caespitosa). Zbieranie owoców i roślin jest zabronione w parku narodowym, zebrać je mogą tylko właściciele i użytkownicy gruntów.

 

Flóra na Malej Fatre

- 900 gatunków roślin naczyniowych

- 22 rodzaje zachodnich Karpatach endemicznych

- 14 endemitów karpackich

- 15 Karpacki subendemitov

- 1 własny endemiczny Mala Fatra, jarzębina margittaiana