Region turystyczny
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Znalazłeś błąd lub chcesz polecić nam nową atrakcję

Pevnosť Komárno

Lokalizacja
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Komárno
Ulubiony

Protiturecká pevnosť (Národná kultúrna pamiatka) v Komárne je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému v strednej Európe, ktorý sa rozkladá na území Slovenskej republiky a Maďarska. Patrí medzi jednu z najvýznamnejších pamiatok na Slovensku. Bola postavená v dvoch obdobiach a ide o jedinečný  fortifikačný systém bastiónového typu, ktorý sa skladá z niekoľkých pevností. Stará pevnosť (najstaršia časť) sa začala budovať v 16. storočí (v roku 1546) na sútoku riek Váh a Dunaj a v 17. storočí (v roku 1658) bola rozšírená a tzv. Novú pevnosť. V roku 1570 Starú pevnosť a v roku 1682 Novú pevnosť zničila povodeň, no následne boli obidve pevnosti zrekonštruované. V 18. storočí, po dvoch zemetraseniach, stratila Pevnosť svoj vojenský charakter, no v dôsledku vojenských ťažení francúzskeho cisára Napoleona I. bola na začiatku 19. storočia obnovená, modernizovaná a rozšírená na najrozsiahlejší pevnostný systém Rakúsko-Uhorska, ktorý mal v prípade potreby pojať až 200.000 armádu. Svoju vojenskú funkciu si Pevnosť zachovala v podstate až do roku 2003, kedy sa stala majetkom mesta Komárno. O vojenskom živote v Komárne a v pevnostnom systéme sa zachovalo aj niekoľko zaujímavých pohľadníc a fotografií, ktoré nám umožňujú vrátiť sa v čase.

Pevnosť sa postupne obnovuje a je celoročne otvorená a prístupná širokej verejnosti. Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom podľa nasledovného návštevného poriadku. Individuálna návšteva bez sprievodcu je kvôli nevyhovujúcemu stavu a rozsiahlosti Pevnosti nemožná.Często zadawane pytania dotyczące atrakcji Pevnosť Komárno

Przedstawione odległości są mierzone w linii prostej, rzeczywista długość podróży może być inna.