Region turystyczny
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Znalazłeś błąd lub chcesz polecić nam nową atrakcję

Paryż zalewa Gbelce

Lokalizacja
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Gbelce
Ulubiony

Najväčší súvislý trstinový močiar (komplex močiarov) na Slovensku s rozlohou 184 ha, Národná prírodná rezervácia a Chránené vtáčie územie. Nachádza sa medzi obcami Nová Vieska a Gbelce, približne 30 km od Nových Zámkov v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a Hronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 120 − 125 m.n.m. Územie Parížskych močiarov patrí medzi najvýznamnejšie mokrade na Slovensku.

Z hľadiska výskytu živočíchov patrí k významným európskym a svetovým močiarnym biotopom, navštevujú ho ornitológovia z celej Európy a v priebehu celého roka tu prebieha celoeurópsky monitoring. Umelo vytvorený močiar sa stal domovom pre 171 druhov vtáctva, 160 druhov pavúkov a  koscov, 500 druhov hmyzu, 44 druhov mäkkýšov. Z radu stavovcov je to 18 druhov rýb, 10 druhov obojživelníkov a viac ako 31 druhov cicavcov medzi nimi aj unikátna vydra riečna a jediná žijúca korytnačka na Slovenku Korytnačka močiarna. 

Parížske močiare majú obrovský význam aj počas migrácie vtáctva. Vtáky sa tu zastavujú počas sťahovania na jar a jeseň na odpočinok či zber potravy. V trstinách na ostrove v čase sťahovania nachádza svoje útočisko na nocovanie až desaťtisícové kŕdle lastovičiek.

Močiar vznikol v roku 1800, kedy gróf Pálfy povolal francúzskeho inžiniera z Paríža za účelom vytvoriť na južnom Slovensku jazero (močiar) tak, aby sa zväčšila pôda na poľnohospodárske využitie. Močiar dostal pomenovanie "Parížsky" a kanál, ktorý odvádza vodu z močiara do Hrona, "Paríž". Parížske močiare, ktoré su obklopené prekrásnou prírodou, boli v roku 1966 zapísané do zoznamu chránených nálezísk, a taktiež sú zaradené i do zoznamu močarísk chránených podľa Ramsarskej konvencie. Východiskovým bodom na Parížske močiare je obec Gbelce (ulica Trstinová). Często zadawane pytania dotyczące atrakcji Paryż zalewa Gbelce

Przedstawione odległości są mierzone w linii prostej, rzeczywista długość podróży może być inna.
Które wdzięki kobiece znajdują się w pobliżu?
1
3